Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Crisis en Interventie Team

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent is een integraal team dat 24/7 bereikbaar en inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning nodig hebben. Het CIT is een samenvoeging van het EropAf-team en de Crisisdienst Buiten Kantooruren (CBK) van Farent. Aangezien werkwijze van beide teams aansluiten en elkaar juist versterken, is gekozen voor deze bundeling van krachten en expertise.


De pijlers van het CIT zijn: snelheid, inzet op direct contact, beeldvorming, crisisinterventie, regie en toeleiding naar passende zorg. Onze medewerkers werken 24/7 intensief samen met politie, GGZ, de huisartsenpost, het Jeroen Bosch ziekenhuis en andere ketenpartners. Hierdoor kunnen we slagvaardig  en adequaat handelen.

Het CIT omvat de diensten:

  • EropAf :de CIT-medewerker legt snel het eerste contact om zicht te krijgen op de situatie van de betreffende persoon. In samenspraak met betrokkene(n) en anderen bekijkt de CIT-medewerker wat nodig is. Snelheid van signaleren en handelen staan voorop. We blijven betrokken totdat de juiste hulp is ingezet. Zo weten we zeker dat mensen niet tussen wal en schip vallen en uit beeld raken.

  • Crisisdienst Buiten Kantooruren, beschikbaar voor burgers om ‘s avonds, ’s nachts en in de weekenden psychosociale ondersteuning te bieden.

  • Meldpunt Wvggz: vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (Wvggz) van kracht. Iedereen die zich zorgen maakt om een persoon en vindt dat er (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig is, kan dit 24/7 melden bij een gemeentelijk meldpunt. Het CIT van Farent gaat dit meldpunt verzorgen voor een aantal gemeenten. Bij een melding toetst de medewerker op Wvggz of op een andere interventie vanuit het CIT. Daarnaast vervullen we in het kader van de crisismaatregel ook de taak van ‘het horen van burgers’. We werken hierin nauw samen met het Centrum voor Trajecten Bemoeizorg (CvTB) en verschillende GGZ instellingen in het kader van de Acute Psychiatrische Hulpverlening (APH).


Werkgebied en inzet CIT
In de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Maasdriel verzorgt CIT de diensten Meldpunt Wvggz, EropAf en de Crisisdienst Buiten Kantooruren.

In de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel verzorgt het CIT het Meldpunt Wvggz en de Crisisdienst Buiten Kantooruren.


Bereikbaarheid CIT
Het CIT is 24/7 bereikbaar op: 088 023 75 00

Wil je meer weten over de dienstverlening van het Crisis- en Interventie Team van Farent? Neem dan contact op met:
Yurin de Weijer, coördinator CIT,   06 51 86 65 99 of yurindeweijer@farent.nl
Abdellah Oualkaid, coördinator CIT, 06 29 18 74 56 of abdellahoualkaid@farent.nl


In de overige gemeenten waar Farent werkzaam is, kan er in geval van een crisissituatie contact worden opgenomen met de volgende organisaties:
Gemeente Altena: Meldpunt Crisiszorg West-Brabant - 0800-5099.
Gemeenten Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk: CIT regio Hart van Brabant 0800-8013