Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Dagbesteding

Onze dagbesteding draagt bij aan de gezondheid van bewoners en maakt dat zij meedoen in de samenleving. We bieden met name dagbesteding voor ouderen. Maar ook mensen met een verstandelijke of psychische beperking,  chronische ziekte of handicap zijn welkom.


Deze vormen van dagbesteding bieden we  veelal groepsgewijs, maar individuele inzet is  ook mogelijk. Denk aan het coachen van mensen op een (werk- of vrijwilligers)plek waardoor zij erbij horen en meedoen. Onze vormen van groepsdagbesteding zijn de Huiskamers voor ouderen en de Ouderensteunpunten.  We ondersteunen buurtinitiatieven zoals buurttuinen en buurtrestaurants. Onze dagbesteding is zoveel mogelijk onderdeel van bestaande buurtnetwerken. Regelmatig werken we daarin samen met  andere professionals.