Algemeen
Farent is een organisatie voor sociaal werk. Met een organisatie van 270 professionals en ruim 1100 vrijwilligers is Farent betekenisvol voor alle bewoners van  ’s-Hertogenbosch en 10 gemeenten in De Meierij en Midden-Brabant. We bieden een breed palet aan dienstverlening, van buurtinitiatief tot en met individuele ondersteuning.

Persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt als cliënt, bewoner, mantelzorger, sollicitant of als vrijwilliger kunnen wij om uw persoonsgegevens (naam- adresgegevens, email, telefoonnummer) vragen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening of overeenkomst.  We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard.

Alleen die persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn om uw vragen te kunnen beantwoorden, overeenkomsten uit te voeren, verzoeken in behandeling te nemen maar ook om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers.

Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld Burgerservicenummer, rekeningnummer of gegevens over gezondheid worden alleen met uw toestemming vastgelegd.

Voor sollicitanten, stagiaires en vrijwilligers geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die nodig zijn om de sollicitatieprocedure te doorlopen of de overeenkomst uit te voeren. In een aantal gevallen wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor stagiaires en vrijwilligers.

Delen en beveiligen
Farent is onderdeel van samenwerkingsverbanden en werkt op bepaalde onderdelen ook samen met zorgorganisaties, politie etc. In specifieke gevallen is het nodig gegevens uit te wisselen met derden. Dit doen we altijd met uw toestemming. Gegevens kunnen alleen zonder uw toestemming met een derde partij worden gedeeld indien hier een andere wettelijke grondslag onder ligt. Een samenwerkingspartner kan alleen ingeschakeld worden als hij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Farent draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Farent of die van een derde partij.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hier toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben o.b.v. de CAO Sociaal Werk een geheimhoudingsplicht.

Website
Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om de inhoud op onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers maakt Farent onder meer gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie hierover lees onze volledige Privacy Statement.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, dan vragen we u om uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze  gegevens worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw gegevens worden dan binnen een maand geheel verwijderd uit ons bestand.

Namen en e-mailadressen van nieuwsbrief-abonnees worden bewaard in een beveiligde omgeving, zijn alleen toegankelijk voor de beheerder(s) van deze website en worden nooit gedeeld met andere personen of bedrijven.

Rechten
U heeft het recht om de gegevens, die wij van u hebben, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om deze verwerking te beperken. Mail daarvoor naar privacy@farent.nl

Functionaris gegevensbescherming
Bij Farent is Martine Jongenelen de Functionaris Gegevensbescherming, te contacteren via privacy@farent.nl

Wilt u hier meer over weten? Lees dan het uitgebreide  Privacy Statement Farent Heeft u vragen of tips, dan kunt u dit ook mailen via privacy@farent.nl